مجری برگزاری همایشات فستیوال ها، تورهای ورزشی، کارگاه های آمورشی اعطای تسهیلات ورزشی….